สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Thursday the 23rd - Author: NaiITservice

 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส และคณะเจ้าหน้าที่นำโดยท่านนายกกูเซ็ง ยาวอหะซัน นายกอบจ.นราธิวาส รองนายกอบจ. นายจีระศักดิ์  มิ่งวรฉัตร และเลขานายก นายอนันต์ มะมิง ร่วมต้อนรับผู้ที่กลับจากการไปประกอบพิธีฮัจญ์

 

อบจ.นราธิวาสจัดงานคาราวานลองกองเพื่อคืนความสุขให้พี่น้อง 3 จังหวัดชายแดนใต้ ในวันที่ 8 กันยายน 2557  ณ ตลาดกลางสินค้าเกษตรนราธิวาส

 

 

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ร่วมเป็นเกียรติและรับประกาศนียบัตรจากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส (นายสิทธิชัย ศักดา) ในฐานนะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนกิจกรรมการฝึกของนักศึกษาวิชาทหาร  ศูนย์ฝึกย่อยโรงเรียนอัตตัรกียะห์อสลามียะห์ เมื่่อวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2557  ณ สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส

 

เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2557 ข้าราชการและพนักงาน อบจ.นราธิวาส ร่วมกันพัฒนาอาคารสำนักงาน อบจ.หลังเก่า

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส