สร้างโอกาส ท้องถิ่นก้าวไกล บริหารราชการมีประสิทธิภาพ ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ภายใต้วัฒนธรรมที่หลากหลาย
Wednesday the 17th - Author: NaiITservice

ครบรอบ 99 ปี จังหวัดนราธิวาส จัดงานของดีเมืองนรา ครั้งที่ 39 ประจำปี 2557 ในวันที่ 18 - 27 กันยายน 2557 ...เรียนเชิญพี่น้องเที่ยวงาน ของดีเมืองนรา

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2557 นายก อบจ.นายกูเซ็ง ยาวอฆะซัน ได้ปิดพีธีการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี ครั้งที่ 2  ชินเงินรางวัล 200,00 บาท ในการแข่งขันฟุตบอลอายุ 18 ปี  ประจำปี 2557 ในครั้งนี้

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนราธิวาส ได้มีการจัดโครงการมัคคุเทศก์น้อยพัฒนาบ้านเกิด ให้กับเด็กๆในจังหวัดนราธิวาส

หมวดหมู่รอง

couponcodeshosting

คลังรูปภาพ อบจ. นราธิวาส